ซื้อเสื้อคอกลมสำหรับนักวิ่ง โครงการส่งเสิรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (กิจกรรมคนสตูลชวนวิ่ง SATUN CITY RUN 2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อเสื้อคอกลมสำหรับนักวิ่ง โครงการส่งเสิรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (กิจกรรมคนสตูลชวนวิ่ง SATUN CITY RUN 2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล