เช่าเต๊นท์โดม โต๊ะ เก้าอี้ เวทีและเครื่องเสียง โครงการส่งเสิรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (กิจกรรมคนสตูลชวนวิ่ง SATUN CITY RUN 2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     เช่าเต๊นท์โดม โต๊ะ เก้าอี้ เวทีและเครื่องเสียง โครงการส่งเสิรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (กิจกรรมคนสตูลชวนวิ่ง SATUN CITY RUN 2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล