ข้อมูลจำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมด้านพัฒนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

17 ก.ย. 2564      173 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมด้านพัฒนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

หลักสูตรที่เข้าอบรม

ปี 2562

ปี 2563

2564

2565

รวมทั้งหมด

ด้านพัฒนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

310

183

197

ยังไม่ได้ดำเนินการ

690