จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

17 ก.ย. 2564      187 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

(เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดเก็บ ซึ่งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในปี 2565)